|  Slovensko   |   Italiano   |

O društvu

 

PROGRAM DELA DRUŠTVA ZDRAV PODJETNIK ZA LETO 2018 

V letu 2018 načrtujemo v društvo nekaj novosti, ki izhajajo iz potrjenega projekta PIC (podeželski in izobraževalni center) Parenzana. Projekt je bil potrjen s strani upravnega odbora LAS Istre, čakamo na pogodbo s strani Ministrstva za kmetijstvo, ki projekt sofinancira.
Iz naslova navedenega projekta bomo dopolnili vsebini Eko točke, in sicer:
- Ureditev zeliščnega vrta z visokimi gredami in opremo za izvajanje izobraževalnih programov na terenu (mize, klopi, šotori)
- Priprava novih izobraževalnih programov s področja zeliščarstva (za začetnike, otroke, italijansko narodno skupnost tudi v italijanskem jeziku)
- Ureditev površine za kuharske delavnice na sami Eko točki.
Ocenjujemo, da bomo z aktivnostmi pričeli v drugi polovici leta 2018.

Načrtovane aktivnosti, ki izhajajo iz usmeritev delovanja društva:

- Izvedba Pomladne zeliščarske šole v sklopu 6 izobraževanj od marca do junija 2018 Šolo vodi Eva Bolčič, sodelujejo še 3 zeliščarke.
- V sodelovanju s središčem Rotunda Koper bomo pripravili potrebno dokumentacijo (zadružna pravila, ustanovni akt) za ustanovitev regijske zadruge, kjer bodo vključeni tudi zeliščarji. Ocenjujemo,d a bo zadruga ustanovljena do konca leta 2018.
- Sobotna izobraževanja na temo osebnostne rasti, alternativni viri zdravljenja, programi dobrega počutja – vodja programov je sekretarka društva.
- Nedeljska kulinarična srečanja – tudi v letu 2018 bomo nadaljevali z nedeljskimi srečanji na Eko točki, kjer bodo udeleženci spoznavali lokalno kuhinjo in pozabljene jedi.
- Nadaljevanje s programom »opuščanja kajenja«. V sodelovanju z Društvom Mladi in tobak bomo organizirali 2-3 delavnice na temo opuščanja kajenja.
- Nov projekt »Zeleni prvi maj«. Pod pokroviteljstvom Mestne občine Koper bomo pripravili celodnevno prireditev (1.5.2018), ki bo vključevala rekreacijske aktivnosti, zdrav življen jski slog, vrtnarjenje, kulturni program. Namen je, da bi prireditev postala in ostala tradicionalna.
- Sodelovanje z drugimi NVO: v programu za leto 2018 je že dogovorjeno sodelovanje z društvom Leskrea, Mladi in tobak, Društvo za srce in ožilje, Društvo Bicka, Kmetija Žnideršič, Kmetija Bordon, Društvo upokojencev Dekani, Zavod Nomed.

Kadrovska zasedenost:

Tudi v letu 2018 bo kadrovska zasedenost oziroma vodenje in upravljan je društva v dosedanji zasedbi, in sicer: Irena Bartolič, predsednica, Heidi Bartolič, sekretarka, mentorji: Eva Bolčič, Ketty Zonta, Astrid Beržan, Mia Rejec. Vsi delajo kot prostovoljci.

Članarina:
Letna članarina za člane društva ostaja 30 €. V letu 2018 uvajamo »članarino za podporne člane«. Le-ta je 25 € letno, podporni član pridobi ob plačilu članarine 10% popust pri izobraževalnih delavnicah društva Zdrav podjetnik. Podporni član se izkaže s posebno člansko izkaznico, ki jo dobi ob plačilu članarine.

Pričakujemo, da bomo v letu 2018 pričeli z izvajanjem projekta PIC Parenzana, ki je bil odobren s strani LAS Istre v letu 2017 in je ocenjen na 22.000 €. Rok trajanja je 16 mesecev, sofinanciranje s strani LAS je 80 %. Glede na to, da pogodba še ni podpisana gre pričakovati določene dopolnitve. Člane društva bomo o projektu podrobneje seznanili, ki bo podana zelena luč za pričetek izvajanja projekta. Za finančno konstrukcijo je odgovorna predsednica društva.

Program pripravila: Irena Bartolič, predsednica društva

Novo na spletu

nv1 nv2

Utrinka s prvega letošnjega sprehoda društva Zdrav podjetnik (foto: Heidi Bartolič)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Društvo Zdrav Podjetnik . © 2016. Vse pravice pridržane.
Avtor strani O piškotkih na spletni strani