|  Slovensko   |   Italiano   |

O društvu

Marec 2017

PROGRAM DELA DRUŠTVA ZDRAV PODJETNIK ZA LETO 2017

V letu 2017 načrtujemo v društvu Zdrav podjetnik številne aktivnosti, ki pa bodo odvisne predvsem od ustrezne finančne podpore sponzorjev oz. proračunskih sredstev.
Glavne usmeritve:
- Sodelovanje pri pripravi ključnih dokumentov (statut,) za ustanovitev zadruge s področja zeliščarstva;
- Priprava projekta »zeliščni vrt« za prijavo na javni razpis LAS Istre v letu 2017;
- Nadaljevanje s programom zdravstvene preventive »pogovor z zdravnikom ob čaju«,
- Uvedba novega programa »mala šola« za odrasle in otroke ter italijansko narodno skupnost;
- Organizacija strokovne ekskurzije - spoznavanje zadružništva s področja zeliščarstva oz. ekološke pridelave hrane,
- Priprava novega projekta »Nedeljska srečanja« s prostovoljci , kjer bomo v nedeljskih popoldnevih na Eko točki predstavili različne sprostilne programa (predelava zelišč, kuhanje marmelade, sokov…, tečaji kvačkanja, origamov in drugih sprostilnih tehnik…)
- Organizacija srečanja sorodnih društev iz drugih regij , maj 2017;
- Predavanja in delavnice s področja duševne rasti – praviloma na Eko točki,
- Investicijska vlaganja: ob pridobitvi ustreznih sredstev se pristopi k ureditvi rekreacijske površine (namizni tenis) .
- Vključevanje članov društva v regijske rekreacijske in socialne programe – izobraževanje.
- Priprave na ustanovitev »zeliščarske zadruge«.

Kadrovska zasedenost:
Tudi v letu 2017 bosta društvo vodila predsednica Irena Bartolič in sekretarka Heidi Bartolič kot prostovoljki . V aktivnostih pri izvajanju dogodkov na Eko točki bodo sodelovale prostovoljke , po potrebi se zagotovi strokovne oz.., usposobljene zunanje izvajalce (pri pripravi in izvajanju obširnejših projektov – v kolikor bodo zagotovljeno finančno pokritje). Društvo ZP si bo prizadevalo za pridobitev ustreznih sredstev za zaposlitev (s skrajšanim delovnim časom) skrbnika Eko točke.
Člani društva so sicer upravičeni do naslednjih povračil:
- Povračilo potnih stroškov za sodelovanje v dogodkih, kot predstavnik društva,
- Povračilo stroškov iz naslova avtorske pogodbe, če gre za projekt društva
- Povračilo stroškov iz naslova pogodbe o prostovoljstvu (v okviru določenega projekta)
- Povračilo stroškov za udeležbo na izobraževalnih programih in druženjih v skladu z nalogami, ki izhajajo iz statuta društva.
- Povračilo stroškov odobri predsednica društva.

Financiranje društva:
V letu 2017 bo društvo financirano:
- Iz naslova subvencij MOK 2.500 €
- Sponzorstva 500 €
- Prihodki iz dejavnosti (izobraževanja, prodaja na Eko t.) 8.000 €
- Članarine in donacije 1.000 €
- Nepovratna javna sredstva iz naslova razpisov 10.000 €

Ocenjeni skupni prihodki 21.500 €

Članarina: letna članarina za leto 2017 je 30 € oziroma 50 €. V primeru članarine 50 € imajo člani društva odobren 20% popust pri vseh izobraževanjih na Eko točki, v primeru članarine 30% pa 10% popust.

Program pripravila: Irena Bartolič

Novo na spletu

januarska ustvarjalnica

Utrinek s sobotne ustvarjalne delavnice s Cvetko (Eko točka, 20.01.2018)

 

 

 

 

 

 Društvo Zdrav Podjetnik . © 2016. Vse pravice pridržane.
Avtor strani O piškotkih na spletni strani